5 phương pháp quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả

0
545

Một nhà quản trị tài chính thành công luôn hiểu rõ tình hình tài chính như lòng bàn tay. Vậy những phương pháp quản trị tài chính được các nhà quản trị sử dụng là gì?

Quản trị tài chính là gì?

Quản trị tài chính được định nghĩa là: việc quản lý các nghiệp vụ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Cũng có thể hiểu rằng quản trị tài là giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh từ việc quản trị nguồn vốn có hiệu quả.

Quản trị tài chính hiệu quả giúp tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp từ việc quản trị nguồn vốn có hiệu quả.

Quản trị tài chính
Quản trị tài chính là gì?

5 phương pháp quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả

Dưới đây là 5 phương pháp quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả bạn nên sưu tập cho mình:

Phương pháp thứ nhất

Các nhà quản trị tài chính cần phải nắm rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp. Để làm được điều này, họ cần phải dựa vào những báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,… của doanh nghiệp mình, từ đó tiến hành phân tích tài chính của doanh nghiệp qua các số liệu và tình hình hoạt động kinh doanh. Qua đó, nhìn thấy tình hình của doanh nghiệp và cơ hội kinh doanh mới để mà nắm bắt.

quản trị tài chính doanh nghiệp
Nắm rõ tình hình tài chính doanh nghiệp

Xem thêm: 3 nội dung của quản trị tài chính doanh nghiệp

Phương pháp thứ hai

Các nhà quản trị tài chính phải chú trọng đến cơ chế quản trị tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là nguồn vốn của doanh nghiệp. Sự phát triển các hoạt động kinh doanh và đảm bảo tính an toàn tài chính cho doanh nghiệp sẽ do cơ chế quản lý nguồn vốn quyệt định. Do đó, việc cần làm là điều chỉnh cơ cấu thu chi phù hợp với việc cắt giảm các chi phí đầu vào, nhằm đảm bảo kế hoạch chi trả hợp lý, hiệu quả, đảm bảo kiểm soát được bội chi, tiến tới cân bằng vốn và doanh thu.

Phương pháp thứ ba

Tập trung hoàn thiện cơ chế quản trị tài chính là phương pháp tiếp theo mà nhà quản trị cần phải biết. Nhà quản trị nên chủ động tìm kiếm và tiếp cận nguồn vốn đầu tư từ các nhà đầu tư trên thị trường, thị trường tài chính tại các ngân hàng và phải coi chi phí đầu tư về vốn là một phần của hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh.

quản trị tài chính doanh nghiệp
Lợi nhuận tăng khi hoạt động kinh doanh hiệu quả

 

Phương pháp thứ tư

Đẩy nhanh tiến trình nâng cao năng lực của bộ máy quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Đặc biệt phải thúc đẩy mạnh hình thành đội ngũ chuyên gia quản trị tài chính có năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của các hoạt động kinh doanh.

Phương pháp thứ năm

Các nhà quản trị tài chính cần xem xét, lựa chọn cơ cấu vốn sử dụng sao cho tiết kiệm và đạt hiệu quả nhất.

Như vậy, để có thể thực hiện tốt các công tác quản trị tài chính doanh nghiệp. Ban lãnh đạo cần phải chiêu mộ được một nhà quản trị tài chính hay giám đốc tài chính trung thực, hết lòng với công việc có trách nhiệm với những công việc được giao từ ban lãnh đạo.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here