CFO cần thay đổi những gì khi môi trường kinh doanh ngày càng thách thức

0
658

Với một môi trường kinh doanh thay đổi và ngày càng cạnh tranh mạnh hơn như hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải vật lộn vất vả hơn trước nhiều để tồn tại. Trong môi trường này, việc định vị vai trò hạn hẹp của CFO như trước đây khó đảm bảo cho thành công dài hạn của doanh nghiệp. Vì vậy, cần có một sự chuyển đổi cơ bản vai trò hạn hẹp trước đây của CFO sang một vai trò mới có nhiều thẩm quyền hơn, đầy đủ năng lực hơn và đa năng hơn.

CFO cần phải là một người có kiến thức tổng hợp

CFO là người có nhiều kiến thức ở lĩnh vực chuyên môn liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (chiến lược, marketing, nhân sự, sản xuất, môi trường kinh doanh…), từ đó mới có thể hiểu rõ và phối hợp tốt với các bộ phận khác trong doanh nghiệp.

Có kiến thức tổng hợp
                                                 Có kiến thức tổng hợp

Khác với các doanh nghiệp lớn thường chuyên môn hóa sâu và có có các lãnh đạo cấp cao cho từng chức năng chuyên môn hóa, ở doanh nghiệp nhỏ và vừa, sự tập trung hóa các chức năng là rất cao, một lãnh đạo sẽ phải kiêm nhiệm xử lý nhiều nhiệm vụ khác nhau (đội nhiều chiếc mũ), chính vì vậy, các giám đốc tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa cần đa năng hơn.

CFO cần có tầm nhìn và có tư duy chiến lược dài hạn

Để thành công trong môi trường kinh doanh hiện nay, các doanh nghiệp cần một CFO có tầm nhìn dài hạn và có năng lực tham gia vào quá trình lập kế hoạch chiến lược. Tư duy điều hành nhờ kinh nghiệm giờ sẽ không đủ đảm bảo cho thành công vì môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng và những kinh nghiệm trong quá khứ có thể sẽ không đủ để phản ứng với những thay đổi này. Một chiến lược kinh doanh bài bản và khả thi sẽ giúp doanh nghiệp có thể đưa ra những định hướng rõ ràng hơn trong hành động.

Có tầm nhìn và có tư duy chiến lược
                                Có tầm nhìn và có tư duy chiến lược

CFO cần được trao thẩm quyền đầy đủ hơn

Sự thay đổi về môi trường kinh doanh đang ngày càng đòi hỏi nâng tầm quan trọng vai trò của CFO tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giám đốc tài chính cần được trao thẩm quyền đầy đủ hơn trong lĩnh vực mà mình quản lý. Điều này cũng đòi hỏi CFO cần nỗ lực tự hoàn thiện mình để có đủ khả năng tiếp nhận vai trò lớn hơn, xứng tầm hơn.

CFO cần có sự hiểu biết sâu sắc về hoạt động của doanh nghiệp

Sự hiểu biết về hoạt động của doanh nghiệp
                                Sự hiểu biết về hoạt động của doanh nghiệp

Sau đây là 4 hiểu biết tiên quyết để CFO có thể thực hiện tốt công việc của mình: CFO cần am hiểu về cấu trúc doanh nghiệp, am hiểu về chuỗi giá trị và chuỗi các hoạt động của doanh nghiệp; am hiểu về cơ cấu tổ chức tổ chức và phân bổ các chức năng trong doanh nghiệp; am hiểu về các chính sách và quy trình hiện hữu của doanh nghiệp.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here