Chuyên đề Tài chính doanh nghiệp nâng cao tại ĐH Công nghệ Đông Á

0
83

Hội thảo diễn ra với mục đích trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu và nâng cao về tài chính doanh nghiệp, từ đó giúp ngưới học có thể vận dụng để tổ chức triển khai các tác nghiệp theo dõi, quản lý tài chính của các doanh nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp là phân môn của ngành tài chính, nghiên cứu về quá trình hình thành và sử dụng các của cải trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu. Môn học giúp tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu là cơ sở quan trọng của lý thuyết tài chính doanh nghiệp hiện đại.

Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề Tài chính doanh nghiệp nâng cao tại ĐH Công nghệ Đông Á
Chuyên đề Tài chính doanh nghiệp nâng cao tại ĐH Công nghệ Đông Á

Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn gắn liên và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoạt động của tài chính doanh nghiệp bị chi phối bởi tính chất sở hữu vốn trong mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn bị chi phối bởi mục tiêu lợi nhuận.

Nội dung chuyên đề 

Chuyên đề Tài chính doanh nghiệp nâng cao tại ĐH Công nghệ Đông Á
Nội dung môn học Tài chính doanh nghiệp tại Đại học Công nghệ Đông Á

Chuyên đề 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp và mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Các quyết định trong quản lý tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 2: Thời giá của tiền, mô hình chiết khấu dòng tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro

 • Giá trị thời gian của tiền và mô hình chiết khấu dòng tiền
 • Tỷ suất sinh lời và rủi ro

Chuyên đề 3: Đánh giá dự án đầu tư của doanh nghiệp

 • Tổng quan về dự án đầu tư của doanh nghiệp
 • Xác định dòng tiền của dự án đầu tư
 • Đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 4: Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

 • Khái niệm chi phí sử dụng vốn
 • Chi phí sử dụng các loại vốn trong doanh nghiệp
 • Chi phí sử dụng vốn bình quân và chi phí sự dụng vốn cận biên của doanh nghiệp
Chuyên đề Tài chính doanh nghiệp nâng cao tại ĐH Công nghệ Đông Á
Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Công nghệ Đông Á

Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính. Đây là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình tạo lập và phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ, quá trình tạo lập và chu chuyển nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích sản xuất để đạt được mục tiêu chung của daonh nghiệp đó.

Trong buổi hội thảo, các học viên đã rất sôi nổi đóng góp ý kiến cho bài giảng, phối hợp với chuyên gia chia sẻ các quan điểm xung quanh chuyên đề giúp buổi hội thảo đạt được hiệu quả cao nhất.

Mọi thông tin chi tiết về lớp học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Công nghệ Đông Á xin vui lòng liên hệ:

=> Xem thêm: Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ quản trị kinh doanh tháng Đại học Công nghệ Đông Á

Hotline: 0934 552 189

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here