Đại học Thành Đông tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý kinh tế 2020

0
761

Đại học Thành Đông thông báo triển khai tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý Kinh tế 2020. Cụ thể như sau:

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ 2020

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Đại học Thành Đông tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý kinh tế 2019
Đại học Thành Đông tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý kinh tế 2019

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 33/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

Chuyên ngành đào tạo

Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Mã ngành: 8340401

Các môn thi tuyển

  • Quản lý nhà nước về kinh tế
  • Kinh tế học
  • Anh văn

Điều kiện tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Thí sinh dự thi tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế và khoa học công nghệ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

Thí sinh tốt nghiệp loại Khá, Giỏi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; các đối tượng còn lại phải có thời gian kinh nghiệp ít nhất 1 năm tính đến thời điểm dự thi.

Thí sinh ngành đúng, phù hợp không phải học bổ sinh kiến thức.

Cụ thể về chuyên ngành Quản lý Kinh tế

Đại học Thành Đông tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý kinh tế 2019
Tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý Kinh tế Đại học Thành Đông 2019

Ngành đúng, phù hợp: Quản lý kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế thủy sản, Kinh tế xây dựng, Kinh tế giao thông, Kinh tế bưu chính viễn thông, Kinh tế vận tải biển, Kinh tế chính trị, Quản lý nhà nước.

Các ngành gần: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Tài chính tín dụng, Hệ thống thông tin kinh tế (và quản lý), Kế toán kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp, Kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế, Kinh doanh thương mại, Phát triển nông thôn và khuyến noongm học viên học bổ túc 9 tín chỉ.

Đối với các ngành không thuộc 2 nhóm trên, thí sinh chỉ được dự thi khi đã có chứng chỉ bổ tíc kiến thức với chương trình 18 tín chỉ.

Hồ sơ tuyển sinh

  1. Hồ sơ tuyển sinh (theo mẫu của Trường Đại học Thành Đông)
  2. Bản sao văn bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm (có công chứng). Nếu thí sinh học liên thông lên đại học thì phải có văn bằng, bảng điểm trung cấp hoặc cao đẳng (kèm theo).
  3. Bản sao Giấy khai sinh, Chứng minh thư nhân dân (có công chứng).
  4. Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương trở lên.
  5. 06 ảnh 4×6, 02 ảnh 2×3, 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

Thời gian học, thi và phí thi tuyển

Thời gian dự kiến thi đầu vào: tháng 03/2020

Học phí theo quy định của Trường Đại học Thành Đông

Thời gian đào tạo: 18 tháng – 24 tháng

Đại học Thành Đông tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý kinh tế 2019
Đại học Thành Đông tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý kinh tế 2019

Chi tiết văn bản thông báo tuyển sinh thạc sĩ của Đại học Thành Đô tại đây.

Quyết định đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp phép, chi tiết tại đây.

Văn phòng tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Trường đại học Thành Đông: Số 3, Vũ Công Đán, P.Tứ Minh, TP. Hải Dương

Hà Nội: Tầng 1, Tòa nhà N06B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0934 552 189

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here