Học viên trường Đại học Lương Thế Vinh học gì tuần qua?

0
174

Tuần qua ngày 08/06, lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) của trường Đại học Lương Thế Vinh đã có những giờ học bộ môn quản trị kế toán nâng cao hăng say với sự giảng dạy nhiệt tình của Tiến sĩ Hoàng Bích Ngọc. Học phần kế toán quản trị mang đến những nội dung gì? Cùng Tuyển sinh MBA tìm hiểu chi tiết ngay sau đây.

Lớp MBA trường Đại học Lương Thế Vinh
                                Lớp MBA trường Đại học Lương Thế Vinh

Kiến thức học viên nhận được từ học phần kế toán quản trị

Trải qua thời gian học tập vất vả, các học viên của lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường Đại học Lương Thế Vinh sẽ nhận được những kiến thức lý thuyết qua 4 chuyên đề:

CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 • Bản chất và đối tượng của kế toán quản trị
 • Hệ thống kế toán quản trị trong doanh nghiệp
 • Xu hướng phát triển của kế toán quản trị

CHUYÊN ĐỀ 2: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ

 • Các phương pháp kế toán quản trị chi phí truyền thống
 • Các phương pháp kế toán quản trị chi phí theo đối tượng kế toán
 • Các phương pháp kế toán quản trị chi phí theo phạm vi chi phí tính giá sản phẩm
 • Các phương pháp kế toán quản trị chi phí hiện đại
 • Kế toán quản trị chi phí trên cơ sở hoạt động
 • Các phương pháp kế toán quản trị chi phí hiện đại khác
Bổ sung những kiến thức quan trọng
                                    Bổ sung những kiến thức quan trọng

CHUYÊN ĐỀ 3: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG

 • Đánh giá thành quả hoạt động tại trung tâm trách nhiệm
 • Đánh giá thành quả hoạt động bằng thẻ điểm cân bằng BSC

CHUYÊN ĐỀ 4: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH

 • Kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn
 • Kế toán quản trị cho việc ra quyết định giá bán
 • Kế toán quản trị cho việc ra quyết định dài hạn

Học viên quan tâm tới buổi học

Nội dung Kế toán quản trị nâng cao được diễn ra trong 1 ngày nhưng học viên của lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đã có tinh thần học tập vô cùng tốt, tích cực tham gia xây dựng bài.

Học viên học tập với tinh thần chăm chỉ
                               Học viên học tập với tinh thần chăm chỉ

Mặc dù những kiến thức được truyền đạt khá phức tạp nhưng học viên vẫn khá hứng thú bởi nội dung đó vô cùng cần thiết cho quá trình làm nghề tại thực tế.

Họ coi đó như buổi trao đổi giữa những người làm nghề với nhau nên không khí lớp học khá sôi nổi và không có cảm giác nặng nề, mệt mỏi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here