Khung chương trình Thạc sĩ QTKD Đại học Thành Đông 2019

0
566

 Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ QTKD, gồm các môn học chính thức và bổ sung. Dưới đây là thông tin chi tiết.

Điều kiện tuyển sinh Thạc sĩ QTKD Đại học Thành Đông

Đại học Thành Đông tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý kinh tế 2019
Điều kiện tuyển sinh Thạc sĩ QTKD Đại học Thành Đông 2019

Tất cả thí sinh tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế và khoa học công nghệ được Bộ giáo dịc và Đào tạo công nhận.

Thí sinh tốt nghiệp loại Khá hoặc Giỏi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp, các đối tượng khác phải có thời gian làm trong ngành liên quan ít nhất 1 năm kinh nghiệm tính đến thời điển dự thi.

Thí sinh tốt nghiệp ngành đúng, phù hợp không phải học bổ sung kiến thức.

Nhóm 1: Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngoại thương, Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mai, Kinh doanh thương mại và dịch vụ, Kinh doanh dịch vụ, Kế toán doanh nghiệp, Các ngành quản trị về kinh tế, thương mại, dịch vụ, tài nguyên, bảo hiểm.

Nhóm 2: Kế toán, kiểm toán, Kế toán – Kiểm toán, Tài chính – Tín dụng, Tài chính – Ngân hàng, Ngân hàng, Quản lý nhà nước, các ngành quản lý về công nghệ, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, các ngành kinh tế và quản lý hành chính, Luật, công nghệ, nông – lâm – thủy sản. học viên học bổ sung kiến thức 12 tín chỉ.

Các ngành khác: là những ngành không thược nhóm trên, học viên học bổ sung kiến thức 18 tín chỉ.

Khung chương trình Thạc sĩ QTKD Đại học Thành Đông

Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Thành Đông 2019
Khung chương trình Thạc sĩ QTKD Đại học Thành Đông 2019

Các môn học bổ sung kiến thức

TT Tên môn học Số TC Nhóm 1 Nhóm 2 Khác
1 Marketing căn bản 3 X X X
2 Quản trị học 3 X X X
3 Kinh tế vi mô 3   X X
4 Tài chính tiền tệ 3   X X
5 Nguyên lý kế toán 3     X
6 Phân tích kinh doanh 3     X

 

Các học phần đào tạo

TT Mã số Tên học phần Số tín chỉ
I TT. Phần kiến thức chung (học phần bắt buộc) 6
1 QKTH501 Triết học 3
2 QKTA502 Tiếng anh trong kinh doanh 3
II Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành  
  Các học phần bắt buộc 24
3 QKTK503 Thống kê kinh doanh nâng cao 3
4 QKNQ504 Nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh 3
5 QKQC505 Quản trị chiến lược nâng cao 3
6 QKQN506 Quản trị nhân sự nâng cao 3
7 QKQS507 Quản trị sản xuất nâng cao 3
8 QKQM508 Quản trị Marketing nâng cao 3
9 QKQT509 Quản trị tài chính nâng cao 3
10 QKQD510 Quản trị dự án nâng cao 3
  II. Các môn học tự chọn (7/14 môn)  
11 QKKQ511 Kinh doanh quốc tế nâng cao 3
12 QKKT512 Kinh tế tài nguyên và môi trường nâng cao 3
13 QKNL513 Nghệ thuật lãnh đạo 3
14 QKQD514 Quản trị doanh nghiệp nâng cao 3
15 QKGK515 Khởi nghiệp 3
16 QKKT516 Kiểm toán nâng cao 3
17 QKQC517 Quản trị chuỗi cung ứng 3
18 QKHK518 Hệ thống kiểm soát nội bộ 3
19 QKTG519 Thị trường giá cả nâng cao 3
20 QKQR520 Quản trị rủi ro 3
21 QKVD521 Văn hóa doanh nghiệp 3
22 QKWT522 Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa 3
23 QKHT523 Hệ thống thông tin kế toán 3
24 QKKQ524 Kế toán quản trị 3
25 QKPĐ525 Phân tích quyết định và đàm phán nâng cao 2

 

III Luận văn  
26 QKLV5026 Luận văn thạc sĩ 9
    Tổng số tín chỉ 60

 

Trên đây là khung chương trình Thạc sĩ QTKD Đại học Thành Đông năm học 2019.

Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Thành Đông 2019
Bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Thành Đông 2019

Chi tiết thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 2019 xin vui lòng tìm hiểu thêm tại đây!

 => Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Thành Đông 2019 <=

Văn phòng tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

Trường đại học Thành Đông: Số 3, Vũ Công Đán, P.Tứ Minh, TP. Hải Dương

Hà Nội: Tầng 1, Tòa nhà N06B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0934 552 189

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here