Lớp học Thạc sĩ quản trị kinh doanh tìm hiểu học phần kế toán quản trị

0
119

Ngày 7/7, lớp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đã cùng TS. Huỳnh Xuân Hiệp tìm hiểu môn Kế toán quản trị. Đây là học phần quan trọng, giúp học viên vững vàng hơn trong quá trình làm kinh doanh thực tế.

Lớp học Thạc sĩ quản trị kinh doanh tìm hiểu học phần kế toán quản trị
             Lớp học Thạc sĩ quản trị kinh doanh tìm hiểu học phần kế toán quản trị

Mục tiêu học phần

Mục đích và yêu cầu của kế toán quản trị là phải tính toán được chi phí sản xuất từng loại sản phẩm, từng ngành hoạt động, từng công tác dịch vụ…., phân tích được kết quả tiêu thụ từng loại sản phẩm, kết quả cung cấp từng công trình, dịch vụ để từ đó, tập hợp được các dữ kiện cần thiết để dự kiến phương hướng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp.

Kế toán quản trị là một phương pháp xử lý các dữ kiện để đạt được các mục tiêu sau đây:

– Biết được từng thành phần chi phí, tính toán và tổng hợp chi phí sản xuất, giá thành cho từng loại sản phẩm, từng loại công trình dịch vụ.

– Xây dựng được các khoản dự toán ngân sách cho các mục tiêu hoạt động.

– Kiểm soát thực hiện và giải trình các nguyên nhân chênh lệch giữa chi phí theo dự toán và thực tế.

– Cung cấp các thông tin cần thiết để có các quyết định kinh doanh hợp lý.

Môn học giúp ích cho học viên trong quá trình vận hành doanh nghiệp
              Môn học giúp ích cho học viên trong quá trình vận hành doanh nghiệp

Nội dung học phần

Chuyên đề 1: TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 • Ghi chép kế toán
 • Chi phí và phân loại chi phí
 • Phân bổ chi phí
 • Tình huống, thảo luận, bài tập: Tài liệu đính kèm

Chuyên đề 2: RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ KINH DOANH

 • Quyết định trong kinh doanh
 • Một số quyết định khác
 • Tình huống, thảo luận, bài tập: Tài liệu đính kèm

Chuyên đề 3: KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM

 • Tổ chức kế toán trách nhiệm
 • Đánh giá trách nhiệm quản lý
 • Tình huống, thảo luận, bài tập: Tài liệu đính kèm

Chuyên đề 4: LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

 • Dự toán sản xuất kinh doanh
 • Tổ chức thông tin trong lập dự toán sản xuất kinh doanh
 • Tình huống, thảo luận, bài tập: Tài liệu đính kèm
Nội dung môn học đầy đủ, chi tiết
                                Nội dung môn học đầy đủ, chi tiết

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here