Quan hệ giữa cấp bậc nhà quản trị và kỹ năng quản lý

0
322

Một nhà quản trị dù là ở cấp bậc nào cũng cần sở hữu 3 kỹ năng quản lý cơ bản bao gồm kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng tư duy. Tuy nhiên, ở mỗi cấp bậc khác nhau, mức độ ưu tiên những kỹ năng quản lý này cũng có sự khác biệt.

3 kỹ năng của nhà quản trị

ky nang quan ly
Nhà quản trị cần những kỹ năng quản lý nào?

Kỹ năng chuyên môn

Là một nhà quản trị, bạn cần nẵm vứng những kỹ năng quản lý về chuyên môn. Đó là những khả năng cần thiết để thực hiện một công việc cụ thể. Nói cách khác, đó là trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhà quản lý có được thông qua việc học tập tại đại học hay các lớp bồi dưỡng do cơ quan tổ chức.

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp liên quan đến khả năng cùng làm việc, động viên và điều khiển con người, tập thể trong doanh nghiệp. Họ có thể là nhân viên cấp dưới, là đồng nghiệp ngang hàng hay cấp trên của nhà quản lý. Kỹ năng giao tiếp là tài năng đặc biệt của nhà quản trị trong quan hệ với người khác nhằm tạo thuận lợi và thúc đẩy hoàn thành công việc chung. Là một nhà quản lý giỏi, bạn cần biết cách quan tâm tích cực đến người khác, xây dựng không khí hợp tác giữa mọi người cùng làm việc chung, biết cách động viên với nhân viên cấp dưới.

kỹ năng quản lý
Kỹ năng giao tiếp đóng vai trò quan trọng với mọi nhà quản lý

Kỹ năng tư duy

Kỹ năng tư duy là kỹ năng quản lý đòi hỏi nhà quản trị phải hiểu rõ mức độ phức tạo của hoàn cảnh, biết cách giảm thiểu sự phức tạp đó xuống một mức có thể đối phó được. Có thể thấy, kỹ năng tư duy là cái khó tiếp thu và quan trọng đặc biệt đối với nhà quản trị.

Bài viết tham khảo: Nghệ thuật quản trị cần có ở người thành đạt

Những yêu cầu đối với nhà quản trị chiến lược trong thời đại

Mối quan hệ giữa cấp bậc nhà quản trị với những kỹ năng quản lý

Trở thành một nhà quản trị cấp cao, cấp trung hay cấp cơ sở thì bạn đều phải hội tụ đầy đủ 3 kỹ năng quản lý trên. Tuy vậy, tầm quan trọng của mỗi loại kỹ năng sẽ có sự thay đổi tùy theo cấp bậc nhà quản trị trong tổ chức. Có thể thấy rằng, kỹ năng chuyên môn giảm dần sự quan trọng khi bạn ở những vị trí cao hơn trong hệ thống cấp bậc nhà quản trị.

ky nang quan ly cua ceo
Kỹ năng tư duy chiến lược là quan trọng nhất với nhà quản trị cao cấp

Nhà quản trị cấp cao chắc chắn cần phải có nhiều kỹ năng tư duy chiến lược hơn để dẫn dắt, định hướng phát triển doanh nghiệp với những kế hoạch, chính sách cần tầm nhìn bao quát. Trái lại, ở cấp quản lý thấp, kỹ năng chuyên môn là cần thiết vì ở cấp này nhà quản trị làm việc chặc chẽ với tiến trình sản xuất – nơi mà tài năng chuyên môn đóng vai trò cực kì quan trọng. Trong khí đó, kỹ năng giao tiếp lại luôn cần thiết với mọi cấp của nhà quản trị vì nhà quản trị cũng phải làm việc với con người.

Trở thành một nhà quản trị giỏi chắc chắn bạn không thể bỏ qua những kỹ năng quản lý quan trọng trên. Bên cạnh đó, phát triển từng kỹ năng theo từng cấp độ quản lý của bạn cũng là điều kiện để hoạt đông quản trị của bạn đạt hiệu quả cao nhất và tối ưu nhất.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here