Quản lý chiến lược là gì? Vì sao phải quản lý chiến lược?

0
401

Là một người trong ban lãnh đạo của doanh nghiệp thì nhiệm vụ hàng đầu cần đảm nhiệm là quản lý chiến lược. Thuật ngữ quản lý chiến lược thường được sử dụng những không phải nhà quản lý nào cũng hiểu được đúng đắn, dẫn đến việc thực hiện hay mắc phải sai lầm. Nhằm phục vụ cho những người tìm kiếm thông tin quản lý chiến lược, chúng tôi mới bạn đến với bài viết sau đây.

Quản lý chiến lược là gì?

Quản lý chiến lược là quá trình đưa tổ chức, doanh nghiệp hiện tại tới tương lai (một số năm tới), bao gồm xác định các mục tiêu chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các chính sách về kế hoạch để đạt được các mục tiêu và phân bổ các nguồn lực của tổ chức, doanh nghiệp cho việc triển khai thực hiện các kế hoạch và chính sách đã lên.

Quản lý chiến lược
Quản lý chiến lược

4 giai đoạn chính trong quá trình quản lý chiến lược

Phân tích tình hình: môi trường bên ngoài, bên trong là 2 mục chính trong giai đoạn phân tích tình hình. Phân tích này còn thường phân tích cả chính trị, xã hội, môi trường, công nghệ; phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của tổ chức, doanh nghiệp.

Xây dựng chiến lược: bảo gồm việc xác định sứ mạng, thiết lập các mục tiêu, đề ra các chiến lược, chính sách.

Triển khai thực hiện chiến lược: bao gồm các chương trình hành động, quy trình, ngân sách.

Đánh giá và kiểm soát: bảo gồm việc đánh giá kết quả và đưa ra những hiệu chỉnh đúng lúc.

Vì sao phải quản lý chiến lược trong tổ chức, doanh nghiệp?

Quá trình quản lý chiến lược dựa vào quan điểm là các tổ chức, doanh nghiệp theo dõi một cách liên tục các sự kiện xảy ra cả trong và ngoài tổ chức, doanh nghiệp cũng như các xu hướng để có thể đề ra các thay đổi kịp thời. Cả số lượng và mức độ của những thay đổi tác động mạnh đến các tổ chức, doanh nghiệp đã tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây. Bởi vậy, quá trình quản trị chiến lược được xây dựng nhằm mục tiêu giúp tổ chức, doanh nghiệp tập trung thích ứng một cách tốt nhất đối với những thay đổi trong dài hạn.

Quản lý chiến lược
Vì sao bạn nên thực hiện quản lý chiến lược

Theo Williams, nếu phát triển khái niệm “quản lý chiến lược” thành “lãnh đạo chiến lược” thì có thể hiểu quản lý chiến lược thành “Khả năng tiên đoán, có tầm nhìn, duy trì sự linh hoạt, tư duy một cách chiến lược, và làm việc cùng những người khác để tạo nên những thay đổi mang lại tương lai tích cực cho tổ chức, doanh nghiệp”. Từ đó, bạn có thể thấy quản lý chiến lược của người lãnh đạo có tầm quan trọng trong tổ chức, doanh nghiệp, họ sẽ là người tạo nên viễn cảnh tích cực về tương lại, thúc đẩy mọi thành viên của tổ chức hướng tới những mục tiêu đã đề ra trong chiến lược.

Trong thị trường kinh doanh biến động hiện nay, thì công tác quản lý chiến lược giữ vai trò cực kỳ cần thiết, nó chỉ ra hướng đi giúp các tổ chức, doanh nghiệp vượt qua sóng gió trong thương trường, vươn tới một tương lai, bằng chính nổ lực và khả năng của mình.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here