Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì? Mục tiêu và vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp

0
3373

Nếu bạn chuẩn bị khởi nghiệp kinh doanh, vậy bạn đã hiểu thế nào là quản trị tài chính doanh nghiệp hay chưa? Bạn đã biết mục tiêu và vai trò của quản trị tài chính với doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau để có cái nhìn tổng quan nhất về quản trị tài chính doanh nghiệp.

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

Quản trị tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn và đưa ra các quyết định tài chính, tổ chức thực hiện các quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đó là tối đa hóa giá trị cho chủ doanh nghiệp hay tối đa hóa lợi nhuận, không ngừng làm tăng giá trị doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Quản trị tài chính doanh nghiệp
                                            Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

Quản trị tài chính doanh nghiệp bao gồm các việc lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo, kiểm soát các hoạt động tài chính,…

Mục tiêu của quản trị tài chính trong doanh nghiệp

Dưới góc độ các nhà kinh tế hiện nay thì người ta thường đề ra hai mục tiêu cơ bản. Mục tiêu đầu tiên của quản trị tài chính là nhằm tối đa hóa giá trị cho những người chủ sở hữu doanh nghiệp. Vậy nên, mục tiêu này được cụ thể và lượng hóa bằng các chỉ tiêu sau:

Tối đa hóa chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế là chỉ tiêu quản trọng để đánh giá việc công ty kinh doanh có lãi hay không, việc tối đa giá trị doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn từ chỉ tiêu này.

Tối đa hóa lợi nhuận trên vốn cổ phần: Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần.

Quản trị tài chính doanh nghiệp
                                             Lớp học nâng cao tài chính qua khóa học CFO

Ngoài ra, quản trị tài chính doanh nghiệp còn có mục tiêu khác là gia tăng trách nhiệm xã hội của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, cụ thể là các vấn đề liên quan đến trách nhiệm và vai trò của nhà lãnh đạo doanh nghiệp như trả lương cho nhân viên, an toàn lao động, bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao trình độ, ý thức bảo vệ môi trường,…

Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của quản trị tài chính là xem xét, lựa chọn cơ cấu vốn sử dụng sao cho tiết kiệm, hiệu quả nhất:

Quản trị tài chính trong doanh nghiệp phải tiến hành phân tích và đưa ra một cơ cấu nguồn vốn huy động tối ưu cho doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Trong doanh nghiệp thường sẽ nảy sinh các nhu cầu về vốn ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động kinh doanh cũng như các khoản đầu từ phát triển. Lúc này vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp được thể hiện ở việc xác định đúng đắn nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh trong từng thời kỳ và tiếp đó phải lựa chọn các phương pháp và hình thức huy động vốn từ bên trong và bên ngoài đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh. Vai trò của quản trị tài chính ngày càng quan trọng hơn trong việc chủ động lựa chọn các hình thức và phương pháp huy động vốn đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động nhịp nhàng và chi phí huy động vốn ở mức thấp nhất.

Quản trị tài chính doanh nghiệp
                                          Xây dựng hệ thống tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính phải thiết lập được chính sách phân chia lợi nhuận một cách hợp lý đối với doanh nghiệp, vừa bảo vệ quyền lợi của chủ doanh nghiệp và các cổ đông, vừa đảm bảo được lợi ích hợp pháp, hợp lý cho người lao động, xác định phần lợi nhuận để lại từ sự phân phối này là nguồn quan trọng cho phép doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư vào những lĩnh vực kinh doanh mới, sản phẩm mới, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có mức độ tăng tưởng cao và bền vững.

Quản trị tài chính trong doanh nghiệp còn có nhiệm vụ kiểm soát việc sử dụng các tài sản trong doanh nghiệp, tránh tình trạng sử dụng lãng phí, sai mục đích.

Tham khảo khóa học cung cấp kỹ năng quản trị tài chính doanh nghiệp:

ĐĂNG KÝ NGAY để nhận sự tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi từ đơn vị đào tạo.

Mọi thông tin liên hệ:

Phòng tuyển sinh và đào tạo doanh nghiệp:

Hotline: 0942.974.500

Email: info@afc.edu.vn

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà N06B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here