Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023
Trang chủ Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh

Chuyên mục thông báo tuyển sinh với các bài viết là thông báo tuyển sinh thạc sĩ quản trị kinh doanh, tuyển sinh thạc sĩ quản lý kinh tế từ các trường đại học, địa chỉ đào tạo thạc sĩ hàng đầu hiện nay trên đất nước.

Đại học Thành Đông tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý kinh tế 2019

Đại học Thành Đông tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý kinh...

Đại học Thành Đông thông báo triển khai tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý Kinh tế 2020. Cụ thể như...
Đại học Thành Đông tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý kinh tế 2019

Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Thành...

Thông báo tuyển sinh chuyên ngành thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Thành Đông 2020. Cụ thể như sau: THÔNG BÁO TUYỂN SINH...
Đại học Phương Đông tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 2019

Đại học Phương Đông tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh...

Thông báo Đại học Phương Đông tuyển sinh đào tạo sau đại học thuộc chuyên ngành Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh năm học...

Lịch tuyển sinh chương trình “Giám đốc tài chính – CFO”...

Viện Quản trị Tài chính AFC Việt Nam trân trọng thông báo tuyển sinh chương trình “Giám đốc tài chính – CFO” tại TPHCM...

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý Kinh tế –...

Đại học Trưng Vương tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý Kinh tế toàn quốc. Dưới đây là thông tin chi tiết về điều kiện...
Đại học Trưng Vương thông báo tuyển sinh Thạc sĩ quản lý kinh tế

Tuyển sinh năm 2019 ngành Thạc sĩ quản lý kinh tế...

THÔNG BÁO TUYẾN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019 Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-ĐHTV ngày 20 tháng 08 năm 2018 của Hiệu...
tuyển sinh thạc sĩ kế toán

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Kế toán Đại học Công...

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Kế toán năm 2020 Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-BGDĐT ngày 21/4/2016 của Bộ Giáo dục...
tuyển sinh Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại...

THÔNG BÁO Tuyển sinh Thạc sĩ quản trị kinh doanh năm 2020 Căn cứ Quyết định số 1607/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 của Bộ Giáo dục & đào...
Giám đốc Tài chính CFO

Tuyển sinh chương trình học Giám đốc tài chính (CFO)

Giám đốc tài chính – CFO là chức danh chỉ người giữ vị trí đứng đầu về quản lý tài chính trong các doanh...
Trường đại học Công nghệ Đông Á

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại...

THÔNG BÁO Tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh –  Căn cứ Quyết định số 1607/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 của Bộ Giáo...

0918.924.388

ĐĂNG KÝTỉnh thành phố