Tìm hiểu chuyên đề Kinh tế vi mô lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

0
342

Ngày 08/09 tại trường Đại học Trưng Vương triển khai chuyên đề tìm hiểu Kinh tế vi mô nâng cao lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Lê Kiên Cường.

Khái niệm Kinh tế vi mô

Tìm hiểu chuyên đề Kinh tế vi mô lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Tìm hiểu chuyên đề Kinh tế vi mô tại lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Kinh tế học vi mô (Tiếng Anh là Microeconomic) hay còn được gọi là kinh tế tầm nhỏ là một phân ngành chủ yếu của kinh tế học, chuyên nghiên cứu về hành vu kinh tế của các chủ thể tham gia vào nền kinh tế (người tiêu dùng, nhà sản xuất) và cách cách chủ thể này tương tác với nhau.

Mục tiêu của chuyên đề Kinh tế vi mô

Tìm hiểu chuyên đề Kinh tế vi mô lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Trưng Vương

Chuyên đề cung cấp cho học viên các kiến thức nâng cao và chuyên sâu về kinh tế vi mô; liên quan đến quy luật cung cầu, sự vận hành của thị trường, cấu trúc thị trường và các vấn đề về hoạt động của doanh nghiệp.

Ngoài ra sau buổi học học viên sẽ có được khả năng phân tích, lập luận, logic để giải quyết các vấn đề kinh tế vi mô.

Nội dung chuyên đề Kinh tế vi mô

Tìm hiểu nội dung chuyên đề Kinh tế vi mô
Tìm hiểu nội dung chuyên đề Kinh tế vi mô

Chuyên đề 1: Giới thiệu môn học và Các lực lượng cung cầu thị trường

 • Giới thiệu môn học
 • Các lực lượng cung cầu thị trường (nâng cao)
 • Sự kết hợp của cung và cầu (nâng cao)

Chuyên đề 2: Cung cầu và chính sách của Chính phủ

 • Kiểm soát giá
 • Thuế
 • Tác động của việc Kiểm soát giá và Thuế

Chuyên đề 3: Người tiêu dùng, Nhà sản xuất và Hiệu quả của thị trường

 • Thặng dư tiêu dùng
 • Thặng dư sản xuất
 • Hiệu quả thị trường

Chuyên đề 4: Thị trường cạnh tranh – Thị trường độc quyền

 • Thị trường cạnh tranh
 • Thị trường độc quyền
 • Chính sách của chính phụ đối với doanh nghiệp độc quyền

Kết luận

Có thể nói Kinh tế học vi mô là nền tảng cho nhiều chuyên ngành của kinh tế học. Chủ nghĩa kinh tế tự du mới phát triển các lý luận kinh tế học vĩ mô của mình trên cơ sở kinh tế học vi mô. Môn học Kinh tế vi mô còn là nền tảng trực tiếp hỗ trợ cho các môn học khác như kinh tế học công cộng, kinh tế học phúc lợi, thương mại quốc tế, lý thuyết tổ chức ngành, địa lý kinh tế,…

Sau buổi học, học viên sẽ nắm được quy luật cung cầu, hành vi người tiêu dùng và sản xuất, cách thức lựa chọn phương thức hoạt động của doanh nghiệp trong các loại cấu trúc thị trường.

=> Đọc thêm: Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh mang lại giá trị to lớn nào?

Mọi thông tin chi tiết về học Thạc sĩ Quản trị kinh Doanh trường Đại học Trưng Vương xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0934 552 189

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here