Tìm hiểu môn Thuế và kế toán thuế cùng lớp MBA

0
842

Cuối tuần qua, học viên lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) đã có 2 ngày tìm hiểu học phần Thuế và kế toán thuế cùng với TS. Vũ Thị Thanh Thủy. Cùng song hành với chúng tôi khám phá giờ học cùng học viên MBA trường Đại học Công nghệ Đông Á.

Môn Thuế và kế toán thuế cùng lớp MBA
                              Môn Thuế và kế toán thuế cùng lớp MBA

Mục tiêu môn học

Mục tiêu chung

– Có được những kiến thức và kỹ năng chuyên về thuế và kế toán thuế nói chung và đối với các loại thuế chủ yếu của doanh nghiệp.

– Có khả năng tự học tập, tự đọc thêm các chuẩn mực, quy định có liên quan đến kế toán thuế.

Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức:

– Giải thích mối quan hệ giữa thuế – kế toán và yêu cầu của các quy định của thuế liên quan đến công tác kế toán thuế trong doanh nghiệp;

– Trình bày công việc theo dõi và ghi nhận kế toán các loại thuế chủ yếu trong doanh nghiệp, bao gồm: thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiêu thụ đặc biệt và xuất nhập khẩu;

– Giải thích cơ sở trình bày thông tin về thuế trên BCTC.

Môn học giúp nâng cao kiến thức thuế và kỹ năng nghiệp vụ thuế trong doanh nghiệp
  Môn học giúp nâng cao kiến thức thuế và kỹ năng nghiệp vụ thuế trong doanh nghiệp

Về kỹ năng:

– Xử lý số liệu để lập tờ khai thuế hằng tháng, quý và quyết toán năm các loại thuế thông thường;

– Nhận diện những cơ hội và rủi ro về thuế đối với doanh nghiệp;

– Hoạch định thuế ở mức độ cơ bản.

– Sử dụng bảng tính Excel và phần mềm khai thuế phục vụ cho công việc kế toán thuế;

– Tiếp cận các kênh thông tin, tra cứu các tài liệu cần thiết.

Nội dung học phần

Trong 2 ngày học tập vất vả, học viên lớp MBA vẫn còn miệt mài tìm hiểu hết 3 chuyên đề của học phần thuế và kế toán thuế, chi tiết:

Chuyên đề 1: Kế toán sáng tạo

 • Báo cáo tài chính
 • Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho
 • Phương pháp tính khấu hao

Tình huống, thảo luận, bài tập: Case study 1

Chuyên đề 2: Kế toán sáng tạo (tiếp)

 • Nợ phải thu, phải trả
 • Nguồn vốn
 • Doanh thu, chi phí

Tình huống, thảo luận, bài tập: Thảo luận nhóm

Chuyên đề 3: Thuế Thu nhập doanh nghiệp

 • Doanh thu tính thuế
 • Chi phí hợp lý hợp lệ và chi phí không hợp lý hợp lệ
 • Kê khai nộp thuế, miễn giảm – hoàn thuế
 • Quản trị rủi ro về thuế
 • Kiểm tra/bài tập nhóm

Tình huống, thảo luận, bài tập: Case study 2

Những thạc sĩ tương lai rất miệt mài học tập
                       Những thạc sĩ tương lai rất miệt mài học tập

>>> Xem thêm: 5 ưu điểm của khóa học MBA Đại học Công nghệ Đông Á không thể bỏ qua

Trong nội dung các bạn sẽ thấy những tình huống, thảo luận nhóm, và bài tập thực tế được đúc kết từ nhiều năm đào tạo và hoạt động trong lĩnh vực kế toán – tài chính của TS. Vũ Thị Thanh Thủy. Thông qua giải quyết các case study học viên lớp MBA sẽ thấu hiểu sâu sắc được học phần Thuế và kế toán Thuế.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here