Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Thành Đông 2020

0
1322

Thông báo tuyển sinh chuyên ngành thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Thành Đông 2020. Cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2020

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Thành Đông 2019
Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Quyết định

 • Điều 1: Giao cho Trường Đại học Thành Đông đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh; Mã số: 60340102.
 • Điều 2: Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của chuyên ngành trên nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường. Việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành.
 • Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 4: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

1.Chuyên ngành tuyển sinh

Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Thành Đông 2019
Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Mã ngành: 3840101

Môn thi tuyển:

 • Quản trị học
 • Kinh tế vi mô
 • Anh văn

2.Đối tượng tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Thành Đông

Tất cả thí sinh tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế và khoa học công nghệ được Bộ giáo dịc và Đào tạo công nhận.

Thí sinh tốt nghiệp loại Khá hoặc Giỏi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp, các đối tượng khác phải có thời gian làm trong ngành liên quan ít nhất 1 năm kinh nghiệm tính đến thời điển dự thi.

Thí sinh tốt nghiệp ngành đúng, phù hợp không phải học bổ sung kiến thức.

Cụ thể như sau:

Ngành đúng, phù hợp: Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngoại thương, Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mai, Kinh doanh thương mại và dịch vụ, Kinh doanh dịch vụ, Kế toán doanh nghiệp, Các ngành quản trị về kinh tế, thương mại, dịch vụ, tài nguyên, bảo hiểm.

Các ngành gần: Kế toán, kiểm toán, Kế toán – Kiểm toán, Tài chính – Tín dụng, Tài chính – Ngân hàng, Ngân hàng, Quản lý nhà nước, các ngành quản lý về công nghệ, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, các ngành kinh tế và quản lý hành chính, Luật, công nghệ, nông – lâm – thủy sản. học viên học bổ sung kiến thức 12 tín chỉ.

Các ngành khác: là những ngành không thược nhóm trên, học viên học bổ sung kiến thức 18 tín chỉ.

3.Hồ sơ dự tuyển

 1. Hồ sơ tuyển sinh (theo mẫu của Trường Đại học Thành Đông)
 2. Bản sao văn bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm (có công chứng). Nếu thí sinh học liên thông lên đại học thì phải có văn bằng, bảng điểm trung cấp hoặc cao đẳng (kèm theo).
 3. Bản sao Giấy khai sinh, Chứng minh thư nhân dân (có công chứng).
 4. Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương trở lên.
 5. 06 ảnh 4×6, 02 ảnh 2×3, 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

4.Thời gian học, thi và phí thi tuyển

Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Thành Đông 2019
Bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Đại học Thành Đông 2020

Thời gian dự kiến thi đầu vào: tháng 03/2020

Học phí theo quy định của Trường Đại học Thành Đông

Thời gian đào tạo: 18 tháng – 24 tháng

Chi tiết văn bản thông báo tuyển sinh thạc sĩ của Đại học Thành Đô tại đây.

Quyết định đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp phép, chi tiết tại đây.

5.Văn phòng tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

Trường đại học Thành Đông: Số 3, Vũ Công Đán, P.Tứ Minh, TP. Hải Dương

Hà Nội: Tầng 1, Tòa nhà N06B1, Phố Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0934 552 189

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here