Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý Kinh tế – Đại học Trưng Vương

0
547

Đại học Trưng Vương tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý Kinh tế toàn quốc. Dưới đây là thông tin chi tiết về điều kiện dự tuyển, hình thức tuyển sinh.

1.Ngành tuyển sinh:

Quản lý Kinh tế

2.Chỉ tiêu tuyến sinh:

50 chỉ tiêu

3.Thời gian đào tạo:

02 năm (60 TC)

4.Điều kiện dự tuyển

Tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý Kinh tế Đại học Trưng Vương

– Người có bằng Đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

– Người có bằng Đại học ngành khác với ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi

– Người có bằng Đại học theo hình thức không chính quy, ngành gần với ngành tốt nghiệp Đại học hoặc ngành đào tạo thuộc lĩnh vực quản trị, quản lý sau khi đã học bỗ sung kiến thức theo quy định hiện hành của Trường Đại học Trưng Vương.

5.Hình thức và các môn thi tuyển sinh:

Tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý Kinh tế Đại học Trưng Vương

Hình thức: Thi tuyển

Các môn thi: Ngoại ngữ, Kinh tế học, Khoa học quản lý

Miễn thi môn ngoại ngữ đối với thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; ngôn ngữ sử dụng trong toàn thời gian đào tạo là 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung.

Tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý Kinh tế Đại học Trưng Vương

Có bằng tốt nghiệp Đại học chương trình tiên tiến theo đề án của Bộ giáo dục và đào tạo về chương trình tiên tiễn ở một số trường đại học của Việt Nam

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài (1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung).

Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tối thiểu từ bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc khung Châu Âu đùng cho người Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ dự thi được cấp bởi 1 cơ sở được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép công nhận

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here