Vai trò của Giám đốc tài chính trong kỷ nguyên mới

0
393

Giám đốc tài chính – Chief Financial Officer viết tắt là CFO, đây là vị trí quản lý cấp cao chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan để hệ thống tài chính trong doanh nghiệp. Vậy trong kỷ nguyên mới, vai trò của CFO sẽ có thêm những gì?

Vai trò của Giám đốc tài chính trong kỷ nguyên mới
                        Vai trò của Giám đốc tài chính trong kỷ nguyên mới

Theo một nghiên cứu gần đây của Accenture, có 70% mối tương quan giữa một công ty có hiệu suất hoạt động cao với một công ty có đội ngũ tài chính hoạt động với hiệu suất cao. Điều này có nghĩa là trách nhiệm của giám đốc tài chính đã thay đổi sang một trang mới.

Những nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng vai trò của CFO đã thay đổi từ việc cung cấp góc nhìn “gương phản chiếu” sang vai trò của một nhà tư vấn chiến lược, định hướng đi tương lai cho doanh nghiệp.

Vai trò của Giám đốc tài chính trong kỷ nguyên mới

CFO hiện nay đang làm việc trong một môi trường đầy biến động và cạnh tranh, đòi hỏi sự thay đổi hầu như hàng ngày để có thể dẫn dắt doanh nghiệp đi đúng hướng. Một báo cáo của Deloitte & Touche LLP đã phân loại vai trò của các giám đốc tài chính ngày nay thành bốn nhóm chính:

Quản lý

Kế toán, kiểm soát, quản lý rủi ro, và bảo toàn tài sản là những nhiệm vụ chính của nhóm quản lý, họ phải đảm bảo doanh nghiệp phải tuân thủ với các chuẩn mực báo cáo tài chính và kiểm soát các yêu cầu khác nhau.

Nhà quản lý tài ba
                                               Nhà quản lý tài ba

Điều hành

Hiệu quả và mức độ dịch vụ là những lĩnh vực trọng tâm của nhóm điều hành, người phải liên tục cân bằng chi phí một cách linh hoạt và mức độ dịch vụ trong việc chịu trách nhiệm tài chính của doanh nghiệp, và áp dụng các mô hình hoạt động tài chính khi cần thiết.

Chiến lược

Nhà chiến lược giúp vạch ra con đường tương lai cho công ty để tăng cường hiệu quả kinh doanh và giá trị cho cổ đông, đồng thời cung cấp góc nhìn tài chính để đột phá và gia tăng lợi nhuận.

Vạch ra chiến lược ngắn hạn và dài hạn
                                Vạch ra chiến lược ngắn hạn và dài hạn

Xúc tác

Các Giám đốc tài chính đóng vai trò như đại diện của sự thay đổi để đạt được sự hòa hợp trong chiến lược kinh doanh và phục vụ như là đối tác kinh doanh với những người ra quyết định khác, bao gồm cả trưởng phòng, giám đốc thông tin, và quản lý bán hàng/marketing.

Vai trò của nhóm Quản lý và Điều hành là kiểm soát và tăng cường hiệu suất, thiên về vai trò truyền thống của giám đốc tài chính, trong khi nhóm Xúc tác và Chiến lược đại diện cho vai trò làm “quân sư chiến lược” cho các thành viên khác trong công ty và ban quản trị. Họ giúp doanh nghiệp đảm bảo mọi kế hoạch đều đi đúng hướng, mọi chiến lược đều được hỗ trợ bởi các phân tích đáng tin cậy và mọi hoạt động đều đạt đến mức độ đã định.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here